Platni promet

Od veljače 2005. godine Banka se, s ciljem unapređenja usluga platnog prometa pridružila grupi banaka koje samostalno obavljaju platni promet.

U BKS Banci možete izvršiti plaćanja Vaših računa uz vrlo povoljne naknade kao i prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu. 

Banka gotovinski i bezgotovinski platni promet vrši na osnovi naloga za plaćanje.

 

Pod nalozima za plaćanje podrazumjevaju se nalozi za uplatu, nalozi za isplatu i nalozi za prijenos, zadani:

 1. na obrascima platnog prometa u papirnatom obliku
 2. pismeno (ne koristeći obrazac) pod uvjetom da su sadržani svi propisani elementi
 3. putem BKS online-a ili BKS mobile-a
 4. temeljem posebnog Ugovora o trajnom nalogu.

Nalog za plaćanje mora sadržavati, ovisno o vrsti transakcije koja se njime inicira, sljedeće obvezne elemente:

 

 • Nalog za uplatu

  1. naziv (ime) platitelja
  2. broj računa primatelja
  3. oznaka valute
  4. iznos
  5. datum podnošenja
 • Nalog za isplatu

  1. broj računa platitelja
  2. naziv (ime) primatelja plaćanja
  3. oznaka valute
  4. iznos
  5. datum podnošenja
 • Nalog za prijenos

  1. naziv (ime) i broj računa platitelja
  2. naziv (ime) i broj računa primatelja
  3. oznaka valute
  4. iznos
  5. datum izvršenja

 

Platni promet s inozemstvom podrazumjeva plaćanja rezidenata u stranoj valuti ili nerezidenata u stranoj i domaćoj valuti.

 

Klijent je dužan popuniti sljedeće podatke na nalogu za plaćanje:

 1. ime, prezime, adresa i broj telefona nalogodavca
 2. naziv Banke
 3. iznos plaćanja, šifru i oznaku valute plaćanja
 4. naziv i adresu /SWIFT/ banke primatelja plaćanja
 5. naziv i adresa primatelja plaćanja i broj računa
 6. broj računa, proforma, ugovor i sl. prilažu se nalogu za plaćanje
 7. potpis osobe koja daje nalog za plaćanje na izvršenje
 8. datum kada je nalog poslan/ predan u Banku.
 • Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije
 • Uputa o popunjavanju naloga za plaćanje
 • Terminski plan izvršenja platnih transakcija
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!