BKS mobile

BKS mobile je usluga mobilnog bankarstva koja Vam pruža mogućnost obavljanja financijskih transakcija u pokretu, s bilo kojeg mjesta pokrivenog mobilnim signalom bez dodatnih uređaja i u vrijeme kada Vi to želite.

BKS mobile uslugu možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici BKS Banke.

Bankarske usluge koje omogućuje BKS mobile:

 1. Pregled stanja i prometa po svim Vašim računima
 2. Pregled stanja i prometa po svim računima po kojima ste opunomoćeni
 3. Pregled stanja i promet kunskih i deviznih štednih uloga i oročenja
 4. Pregled podataka o kreditu i kreditnim karticama
 5. Opći i interni nalozi za prijenos (kunska plaćanja na području RH/plaćanje u EUR izvan područja RH)
 6. Kupoprodaja deviza
 7. Pregled i kontrola platnih naloga
 8. Mogućnost kreiranja i storniranja naloga za budući datum valute
 9. Informativni izračun rate kredita, kamate na depozit, konverzija valuta
 10. Pronalaženje trenutne lokacije, popis bankomata i poslovnica s GPS koordinatama, navođenje do najbližeg bankomata/ poslovnice
 11. „Slikaj i plati“ opciju automatskog popunjavanja naloga čitanjem otisnutog digitalnog koda na nalogu za plaćanje

 

 

Korisnik i BKS Banka ugovaraju korištenje mobilnog bankarstva popunjavanjem BKS mobile pristupnice pod uvjetom da Korisnik ima otvoren tekući račun.

 

 

 • Tehnički preduvjeti za korištenje BKS mobile-a

  1. Pametni telefon s mobilnom platformom: Android 4.4.2 ili noviji i iOS (iPhone) 5.0. ili noviji.
  2. Za Android aplikacija je dostupna na GooglePlay.
  3. Za iOS aplikacija je dostupna na AppStore.
  4. Pristup Internetu s pripadajućom podatkovnom tarifom.
 • Kontakt 

  Za sva tehnička pitanja i probleme kod korištenja BKS mobile bankarstva za građanstvo obratite nam se na broj telefona 0800 257 257 ili putem e-mail adrese: podrska@bks.hr

 

 • Sigurnost korištenja

  Sva komunikacija između mobilnog uređaja i gateway aplikacijskog poslužitelja zaštićena je korištenjem SSL/TLS kriptiranog protokola, a sam pristup osiguran sa standardnim metodama autentifikacije kao što su tokeni, Tan tablice, SMS autentifikacija i sl.
  Sigurnost aplikacije jamči činjenica da pristup svim funkcionalnostima i financijskim podacima u aplikaciji nije moguć bez PIN-a kojeg zna samo korisnik i generiranog One Time Password (OTP). PIN broj, podaci o korisniku, njegovim transakcijama i računima se ne pohranjuju na mobilnom uređaju, isto kao i svi financijski podaci u aplikaciji ne memoriraju se na uređaju u bilo kojem obliku.
  U slučaju neaktivnosti korisnika nakon 5 minuta pokreće se automatska odjava klijentske aplikacije.

 • Gubitak mobilnog uređaja

  BKS mobile usluga vezana je za mobilni uređaj na kojem je instalirana aplikacija i unesen aktivacijski ključ. Prilikom promjene mobilnog telefona potrebno je zatražiti od Banke reaktivaciju usluge. U slučaju gubitka mobilnog telefona ili sumnje na zlouporabu PIN-a korisnik je dužan što prije obavijestiti Banku i zatražiti blokadu usluge.
 • Kontakt

  Prijavu gubitka ili krađe kartice u uredovno vrijeme Banke možete dojaviti na:
  T: 0800 257 257
  E:podrska@bks.hr

 

 • BKS m-banking – Android
 • QR Code BKS m-banking – Android služi za direktno skidanje aplikacije sa Google Play store-a. Skinite čitač QR koda (npr. QR Droid), uđite u aplikaciju i skenirajte kod. Zatim kliknite na Google Play store i na ekranu će Vam se otvoriti aplikacija koju želite instalirati na Vaš mobilni uređaj. Aplikaciju možete skinuti i direktno preko Google Play store-a ako upišete BKS Bank Hrvatska.


BKS m-banking – IOS

 • QR Code BKS m-banking – IOS služi za direktno skidanje aplikacije sa App Store-a. Skinite čitač QR koda (npr. QR Code Reader and Scanner), uđite u aplikaciju i skenirajte kod. Zatim kliknite na App Store i na ekranu će Vam se otvoriti aplikacija koju želite instalirati na Vaš mobilni uređaj. Aplikaciju možete skinuti i direktno preko App store-a ako upišete BKS Bank Hrvatska.

 •         

 

 • Opći uvjeti za pružanje platnih usluga i otvaranje računa za plaćanje građana u primjeni od 01.07.2019.
 • Zahtjev za reaktivaciju
 • BKS mobile korisničke upute
 • Opće informacije BKS online i BKS mobile
 • Opći uvjeti za priužanje platnih usluga i otvaranje računa za plaćanje građana u primjeni od 01.01.2019.
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!