Nenamjenski krediti

Izaberite kredit s nižom kamatnom stopom i nižom naknadom za obradu kredita.      
Nenamjenski krediti odobravaju se bez jamaca i bez garantnog depozita. 

Ukoliko se ugovara polica životnog osiguranja moguća je uplata na mjesečnoj bazi.

 

 • Korištenje kredita

  1. Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za EUR važećem na dan korištenja (isplate) kredita.
  2. Nakon odobrenja kredita, Banka ce klijentu na njegov zahtjev izdati nacrt Ugovora o kreditu, bez naplate naknade.
  3. Troškove javnobilježničkih pristojbi snosi tražitelj kredita.
 • Otplata kredita

  1. Kredit se otplaćuje u mjesečnim,uzastopnim anuitetima koji se iskazuju u EUR a plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan dospijeća svake pojedine obveze.
 • Kreditna sposobnost

  1. Krediti se odobravaju kreditno sposobnim državljanima RH, s primanjima koje ostvaruju unutar RH (zaposlenima ili s mirovinom u RH).
  2. Potrebna primanja izračunavaju se kao dio ukupne kreditne sposobnosti klijenta.
  3. U jednom kreditnom poslu mogu se pojaviti:
   - najviše 2 fizičke osobe zaposlene kod istog poslodavca,
   - samo jedna osoba: starosni umirovljenik, osoba koja ostvaruje prihode od  samostalne djelatnosti (obrt, slobodno zanimanje, djelatnost poljoprivrede i šumarstva) ili osoba zaposlena kod iste, vlasnik d.o.o. s manje od 10 zaposlenih ili osoba zaposlena kod istog.
 • Instrumenti osiguranja

  1. zadužnica svih sudionika u kreditu
  2. Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
  3. Mjenica svih sudionika u kreditu
  4. Polica riziko osiguranja
  5. Polica životnog osiguranja - 15% od iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke za cijelo vrijeme trajanja kredita
  6. Ostali instrumenti osiguranja*

  * U slučaju nedostatnog pokrića koriste se i drugi instrumenti osiguranja

 • Potrebna dokumentacija
 • Potvrda poslodavca
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva
 • Opće informacije Nenamjenski krediti
 • Informacije za potrošača o postupku dobivanja kredita
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva u primjeni od 12.2017.
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva u primjeni od 01.03.2018.
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!