Lombardni krediti

Ako raspolažete s novčanim sredstvima koja želite oročiti, a potreban Vam je brz kredit bez instrumenata osiguranja odaberite povoljni lombardni kredit.

 • Korištenje kredita

  1. Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za EUR važećem na dan korištenja (isplate) kredita.
  2. Kredit se isplaćuje na tekući račun otvoren u BKS Bank d.d.
  3. Korisnik kredita obvezan je zaključiti Ugovor o kreditu najkasnije 30 (trideset) dana od dana odobrenja kredita, u protivnom gubi pravo na kredit.
  4. Banka neće na bilo koji način staviti sredstva na raspolaganje korisniku kredita prije nego je sva dokumentacija dostavljena Banci i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja povrata kredita.
 • Otplata kredita

  1. Kredit se otplaćuje u mjesečnim,uzastopnim anuitetima koji se iskazuju u EUR a plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan dospijeća svake pojedine obveze.
 • Instrumenti osiguranja

  1. Depozit u visini 110% odobrenog iznosa kredita, oročen mjesec dana dulje od roka povrata kredita.

 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva
 • Ključne informacije Lombardni krediti
 • Informacije za potrošača o postupku dobivanja kredita
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva u primjeni od 12.2017
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva u primjeni od 01.03.2018.
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!