Hipotekarni krediti

Ukoliko imate potrebu za većim iznosom kredita koji nije vezan uz rješavanje Vašeg stambenog pitanja idealno rješenje je hipotekarni kredit BKS Banke.

 

 • Korištenje kredita

  1. Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za EUR važećem na dan korištenja (isplate) kredita.
  2. Kredit se isplaćuje na tekući račun otvoren u BKS Bank d.d.
  3. Korisnik kredita obvezan je zaključiti Ugovor o kreditu najkasnije 30 (trideset) dana od dana odobrenja kredita, u protivnom gubi pravo na kredit.
  4. Banka neće na bilo koji način staviti sredstva na raspolaganje korisniku kredita prije nego je sva dokumentacija dostavljena Banci i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja povrata kredita.
 • Otplata kredita

  1. Kredit se otplaćuje u mjesečnim,uzastopnim anuitetima koji se iskazuju u EUR a plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan dospijeća svake pojedine obveze.
 • Kreditna sposobnost

  1. Krediti se odobravaju kreditno sposobnim državljanima RH, s primanjima koje ostvaruju unutar RH (zaposlenima ili s mirovinom u RH).
  2. Potrebna primanja izračunavaju se kao dio ukupne kreditne sposobnosti klijenta.
  3. U jednom kreditnom poslu mogu se pojaviti:
   - najviše 2 fizičke osobe zaposlene kod istog poslodavca,
   - samo jedna osoba: starosni umirovljenik, osoba koja ostvaruje prihode od  samostalne djelatnosti (obrt, slobodno zanimanje, djelatnost poljoprivrede i šumarstva) ili osoba zaposlena kod iste, vlasnik d.o.o. s manje od 10 zaposlenih ili osoba zaposlena kod istog.
 • Instrumenti osiguranja

  1. Zadužnica svih sudionika u kreditu
  2. Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
  3. Mjenica svih sudionika u kreditu
  4. Polica osiguranja nekretnine (uklj. osiguranje od požara) vinkulirana u korist Banke
  5. Polica riziko – životno osiguranja* - po potrebi
  6. Supružnik – sudužnik
  7. Jamac platac** - po potrebi
  8. Upis hipoteke
  9. Ostali instrumenti osiguranja po potrebi***

  * Ukoliko kod kreditnog predmeta odn. zahtjeva postoji nepokrivenost predmetnog kredita, potrebno je dodatno tražiti od klijenta vinkuliranu policu životnog osiguranja ili životnog riziko osiguranja vinkuliranu u korist Banke u min. iznosu koji odgovara nepokrivenom dijelu kreditnog iznosa.


  ** „Jamac platac” se u Uputi za određivanje instrumenata osiguranja“ vrednuje s 0%. Jamstva trećih osoba i njihovi instrumenti osiguranja naplate tražbine Banke, uzet će se u obzir od strane Savjetnika za klijente, ukoliko se radi o graničnim slučajevima u smislu ocjene boniteta dužnika / klijenta. Odluka o odabiru Jamca, kao dodatnog instrumenta osiguranja, nalazi se u nadležnosti Savjetnika za klijente ili nositelja ovlasti. Jamac mora biti ugovorna strana u osnovnom ugovoru o kreditu.

   

  *** U slučaju nedostatnog pokrića koriste se i drugi instrumenti osiguranja

 • Potrebna dokumentacija
 • Potvrda poslodavca
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva
 • Opće informacije Hipotekarni krediti
 • Opće informacije za Hipotekarne investicijske kredite za kupnju apartmana, posl. prostora, ostali invest. krediti
 • Informacije za potrošača o postupku dobivanja kredita
 • Hipotekarni_krediti
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!