Kontakt podaci / radno vrijeme

Radno vrijeme
Rad sa savjetnicima za poslovanje sa stanovništvom / pravnim osobama
ponedjeljak–petak: od 08.00 do 16.00

Šaltersko poslovanje
ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak: od 08.00 do 14.30
utorak: od 08.00 do 15.00

Sjedište
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Mljekarski trg 3
HR-51000 Rijeka
T: +385 (0)51 353-555
F: +385 (0)51 353-566
E: info@bks.hr

Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača:
Goran Rameša
T: +385 (0)51 353-551
E: goran.ramesa@bks.hr

Juraj Pezelj
T: +385 (0)51 353-578
E: juraj.pezelj@bks.hr

Tihomir Zadražil
T: +385 (0)1 6312-733
E: tihomir.zadrazil@bks.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
T: +385 (0)51 353-516
E: info@bks.hr

Fax brojevi:
Opći broj: +385 (0)51 353-566
Pravne osobe: +385 (0)51 353-560
Stanovništvo: +385 (0)51 353-576
Vodstvo Podružnice: +385 (0)51 353-550
Platni promet: +385 (0)51 353-585
Riznica: +385 (0)51 214-825

Poslovnica Rijeka - poslovanje s pravnim osobama:

Voditelj :
Mirjana Padovan Banić
T: +385 (0)51 353-561
E: mirjana.padovan-banic@bks.hr

Poslovnica Rijeka - poslovanje sa stanovništvom:

Voditelj:
Ozren Dragčević
T: +385 (0)51 353-549
E: ozren.dragcevic@bks.hr

Savjetnici za klijente - stanovništvo:
Goranka Colarić
T: +385 (0)51 353-582
E: goranka.colaric@bks.hr

Tamara Janković
T: +385 (0)51 353-562
E: tamara.jankovic@bks.hr

Ines Delić
T: +385 (0)51 353-567
E: ines.delic@bks.hr

Poslovnica Zagreb
EUROTOWER
Ivana Lučića 2a
HR-10000 Zagreb
T: +385 (0)1 6312-731
F: +385 (0)1 6312-748
E: info@bks.hr

Voditelj Poslovnice:
Davor Vrabec
T: +385 (0)1 6312-737
E: davor.vrabec@bks.hr

Savjetnici za klijente - pravne osobe:
Branimir Markota
T: +385 (0)1 6312-738
E: branimir.markota@bks.hr

Valentina Harapin Štrkalj
T: +385 (0)1 6312-736
E: valentina.harapin@bks.hr

Savjetnik za klijente - stanovništvo:
Maja Karlić
T: +385 (0)1 6312-744
E: maja.karlic@bks.hr

Dubravka Ivančić
T: +385 (0)1 6312-742
E: dubravka.ivancic@bks.hr

Poslovnica Split
Ulica Hrvatske Mornarice 1
HR-21000 Split
T: +385 (0)21 855-512
F: +385 (0)21 855-520
E:
split@bks.hr

Voditelj poslovnice:
Krešimir Kopić
T: +385 (0)21 855-510
E:
kresimir.kopic@bks.hr 

Savjetnici za klijente - pravne osobe:
Mario Dželalija
T: +385 (0)21 855-511
E:
mario.dzelalija@bks.hr

Ana Pupić Bakrač
T: +385 (0)21 855-512
E:
ana.pupicbakrac@bks.hr

Savjetnik za klijente - stanovništvo:
Mario Vrkić
T: +385 (0)21 855-513
E:
mario.vrkic@bks.hr